Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im.Powstańców Śląskich w Tworogu

Pomoc pedagogiczna

Pedagogiem szkolnym jest Pani  Aneta Kaszuba

Zajęcia  pedagogiczne prowadzone są:

Poniedziałek 12:00-15:00

Środa 7:30-10:30

Piątek 10:00-15:00

Podstawową rolą pedagoga szkolnego jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny życia szkolnego. Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej  i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami  opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.
Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

  •  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych oraz wyrównywaniu i likwidowaniu zaburzeń rozwojowych w formie zajęć         korekcyjno – kompensacyjnych, wspierających, terapii pedagogicznej, a także treningu umiejętności społecznych.
  • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego.
  • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych, wykorzystując w tym celu metody i techniki  dostosowane do  sytuacji, prowadzenie zajęć integracyjnych w poszczególnych klasach.
  • Wspieranie uczniów i rodziców w sytuacjach problemowych prowadząc konsultacje indywidualne.
  • Rozpowszechnianie wśród uczniów idei wolontariatu poprzez prowadzenie Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki