Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im.Powstańców Śląskich w Tworogu

Edukacja regionalna

Utworzono dnia 02.04.2019


 Do głównych celów edukacji regionalnej należy według założeń programowych „kształtowanie poczucia własnej tożsamości nie jako postawy separacji, ale jako fundamentu tworzenia postaw otwartych, liberalnych, nastawionych na pluralizm różnych ludzkich kultur i ich zrozumienie”.

Czym zatem powinna się charakteryzować edukacja regionalna, jakie powinny przyświecać jej cele jeśli chodzi o zaznajomienie się z jej tematyką młodych ludzi?

Otóż w regionalizmie ważne jest wprowadzenie ucznia w świat wartości środowiska i pomoc w identyfikowaniu się z tymi wartościami. Cele takie jak przekaz wiedzy, wydobycie wartości i kształtowanie tożsamości, powinny być ukazywane wychowankom w formie propozycji i całego systemu wartości, które powinni zaakceptować i z którymi powinni się identyfikować. W procesie kształtowania tożsamości regionalnej podstawową rolę powinna spełniać rodzina, w której dziecko od najmłodszych lat poznaje tradycje regionalne. Do zadań rodziców należy troska o wychowanie dzieci, o poszanowanie dóbr kulturowych. Powinni uczyć dzieci, jak należy obcować z dobrami kultury regionalnej, ukazując im zarówno związek kultury regionalnej z człowiekiem, jak i głęboki sens pozytywnego działania na rzecz wspólnoty regionalnej. Rozpoczętą edukację regionalną w rodzinie powinna kontynuować szkoła, opierając się na założeniach programowych dotyczących regionalizmu. Dzieci i młodzież uczęszczając na zajęcia z edukacji regionalnej mają okazję zaznajomić się z położeniem geograficznym swej miejscowości jej pięknem przyrody, tradycjami, historią, zabytkami kultury, ale oprócz rzeczy widocznych poznać również zwyczaje i obrzędy pielęgnowane przez pokolenia w miejscu ich zamieszkania.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole dotycząca Edukacji regionalnej według MEN posiada następujące cele:
-poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu, rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej, rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej, rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach  z kulturą narodową, kontakt ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej, rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny,  poznawanie własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturowego, jako część Polski i Europy,  pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem, regionem, krajem,  kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych i europejskich,  przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych, państwowych i europejskich,rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, etnicznych i narodowych.  

 

  Zajęcia z edukacji regionalnej w naszej szkole prowadzone są w klasie IV (1 godz), w klasie V (1 godz),w klasie VI ( 0,5 godz.). Otrzymana ocena roczna, końcowa, wliczana jest do średniej ocen i wpisana jest na świadectwo. Każdy z rodziców ma prawo wyrazić wolę rezygnacji z uczestnictwa jego dziecka z zajęć edukacji regionalnej.

W załączeniu oświadczenie woli uczestnictwa, rezygnacji z zajęc edukacji regionalnej.

Dyrektor SP Tworog Małgorzata Ziaja

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki