Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im.Powstańców Śląskich w Tworogu

Etyka w szkole

Utworzono dnia 02.04.2019

Religia i etyka są zajęciami, w których udział jest dobrowolny. Podstawą udziału ucznia w tych zajęciach jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

. W myśl znowelizowanego rozporządzenia każde przedszkole i szkoła zapewnia zajęcia z etyki i religii niezależnie od liczby chętnych. Dotyczy to także organizowania lekcji religii innych wyznań niż rzymskokatolickie. Takie zapisy mają na celu uniemożliwienie dalszej dyskryminacji oraz naruszania życia prywatnego i rodzinnego osób niewierzących lub praktykujących religie niekatolickie.

Zmiany w rozporządzeniu umożliwiają Uczniom udział zarówno w zajęciach religii, jak i etyki, jeżeli złożone zostanie pisemne oświadczenie wyrażające taką ich wolę. Dyrektor szkoły musi uwzględnić także zmianę decyzji Ucznia, który ma prawo do rezygnacji z udziału w lekcja religii, etyki.

Jeżeli zatem złożona zostanie deklaracja o uczestniczeniu w którychkolwiek zajęciach, to obecność Ucznia na zajęciach będzie obowiązkowa i  kontrolowana, co związane jest z obowiązkiem sprawowania nad Uczniami opieki w czasie, który Uczeń spędza na terenie szkoły.

Uczeń może więc uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich. Jeżeli Uczeń nie korzysta w szkole z nauki religii lub etyki, szkoła ma obowiązek zapewnić mu w czasie trwania tych lekcji opiekę lub zajęcia wychowawcze.

Organizacja zajęć z religij/etyki zależna jest od liczby chętnych Uczniów. Zajęcia mogą odbywać się w klasach (oddziałach) lub grupach międzyklasowych (międzyoddziałowych), gdy Dyrektor otrzyma co najmniej siedem zgłoszeń dotyczących danego przedmiotu. Zgodnie z przywołanymi przepisami szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii lub etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 Uczniów danej klasy lub oddziału.

Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję.

Na świadectwach nie należy wprowadzać jakichkolwiek dodatkowych informacji ujawniających, czy ocena dotyczy religii czy etyki. Niezgodne z przepisami jest również w zamieszczonym na świadectwie określeniu „religia/etyka” skreślenie lub podkreślenie jednego z przedmiotów.

Jeśli Uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu „religia/etyka” należy wstawić kreskę , bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. Jeśli natomiast Uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów, zaleca się umieszczać na świadectwie szkolnym ocenę dla niego korzystniejszą (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy) i tę ocenę wliczać do średniej ocen.

W załączeniu oświadczenie woli uczestniczenia, rezygnacji z udziału w lekcjach etyki.

Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 02.04.2019, 17:56

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki