Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im.Powstańców Śląskich w Tworogu

Wymagania edukacyjne

 

Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sformułowane w oparciu o realizowany przez nauczyciela program nauczania (§ 3 ust. 3 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.). Sformułowanie wymagań polega na takim opisie czynności uczniów, aby ocena ich osiągnięć stała się możliwa.

Punktem wyjścia do formułowania wymagań jest podstawa programowa wyznaczająca cele kształcenia, osiągnięcia uczniów oraz zakres treści, których realizacja pozwoli je osiągnąć. Określa ona precyzyjnie, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia.

Nauczyciel opisując wymagania, wskazuje na obowiązkowy zakres treści programowych i umiejętności oczekiwanych od uczniów na zakończenie kolejnych etapów kształcenia. W języku wymagań ogólnych sformułowane są cele kształcenia, a w języku wymagań szczegółowych treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów (załącznik nr 2 i 4 do rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008 r.). Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobędzie w szkole będą efektem kształcenia.

Budowanie wymagań edukacyjnych może odbywać się według różnych modeli, każdy z nauczycieli odnosząc się do podstawy programowej, programu, przyjmuje formułę określającą wymagania edukacyjne np.:

  1. wielopoziomowego, obejmującego wymagania: konieczne, podstawowe, rozszerzające, dopełniające, wykraczające..
  2. trzypoziomowego, obejmującego wymagania: podstawowe, rozszerzające, dopełniające ,
  3. dwupoziomowego, obejmującego wymagania: podstawowe, ponadpodstawowe.
  4. zakresy wymagań na poszczególne oceny, np. dopuszczający - wymagania konieczne (K), dostateczny - wymagania podstawowe (P), dobry - wymagania rozszerzające (R), bardzo dobry - wymagania dopełniające (D).

 

Oceniając osiągnięcia edukacyjne ucznia nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez niego programu nauczania uwzględniającego tę podstawę. Wymagania edukacyjne dotyczą poziomów i konkretnych treści dla danego przedmiotu i są powiązane z kryteriami oceniania określonymi w Statucie szkoły, doszczegółowionymi  przez nauczyciela.

Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

AKTUALNOŚCI:

Wymagania edukacyjne dla klasy I

Utworzono dnia 26.01.2020
Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 dla klasy I
czytaj dalej... na temat: Wymagania edukacyjne dla klasy I

Wymagania edukacyjne dla klasy II

Utworzono dnia 26.01.2020
Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 dla klasy II  
czytaj dalej... na temat: Wymagania edukacyjne dla klasy II

Wymagania edukacyjne dla klasy III

Utworzono dnia 26.01.2020
Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 dla klasy III
czytaj dalej... na temat: Wymagania edukacyjne dla klasy III

Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Utworzono dnia 26.01.2020
Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 dla klasy IV
czytaj dalej... na temat: Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Wymagania edukacyjne dla klasy V

Utworzono dnia 26.01.2020
Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 dla klasy V
czytaj dalej... na temat: Wymagania edukacyjne dla klasy V

Wymagania edukacyjne dla klasy VI

Utworzono dnia 26.01.2020
Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 dla klasy VI
czytaj dalej... na temat: Wymagania edukacyjne dla klasy VI

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki